Parafia została utworzona dekretem biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego z mocą obowiązującą od dnia 10 stycznia 1982 r. W roku 1985 rozpoczęto budowę kościoła; kamień węgielny poświęcono 22 listopada 1987 r. 19 listopada 1994 r. poświęcenia kościoła dokonał biskup Jan Bernard Szlaga.
Parafia pw.  Chrystusa Króla Wszechświata - Borowo
O parafii

O parafii

Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata

Adres parafii

ul. Gdańska 8
83-332 Borowo
Tel: 58 681 24 21

Miejscowości należące do parafii:

Babi Dół, Borowo, Borkowo (część) , Dzierżążno (część), Mezowo (część), Sitno

Numer konta parafialnego:

PKO BP SA
36 1020 1909 0000 3302 0174 6767

Odpusty

Ostatnia niedziela roku kościelnego Chrystusa Króla Wszechświata

Na terenie parafii znajdują się również:

*Kaplica ul. Szpitalna 36, 83-332 Dzierżążno

 

Historia parafii

,,PARAFIA  BOROWO”

   BOROWO  – WIEŚ POŁOŻONA NA KASZUBACH OKOŁO 26 KM OD GDAŃSKA. NAZWA ,,BOROWO” – POCHODZI ZAPEWNE OD LEŚNYCH KOMPLEKSÓW – BORÓW. MIEJSCOWOŚĆ LEŻĄŁA NA SZLAKU KUPIECKIM Z POMORZEM ZACHODNIM. W ROKU 1209 TERENY BOROWA ZOSTAŁY DAROWANE KLASZTOROWI NORBERTANEK W ŻUKOWIE PRZEZ KSIĄŻĄT POMORSKICH: MESTWINA I ŚWIĘTOPEŁKA. BARDZO CIEKAWA I BOGATA W WYDARZENIA JEST HISTORIA TEJ CZĘŚCI POMORZA GDAŃSKIEGO I ŻUKOWSKICH NORBERTANEK …

  W ROKU 1833 – KASZTA ZAKONU NORBERTANEK . OSTATNIA NORBERTANKA S. AGNIESZKA BOJANOWSKA UMIERA W 1862 ROKU.

  ROK 1833 – PARCELACJA MAJĄTKU W BOROWIE. ZIEMIĘ OTRZYMALI ROBOTNICY LEŚNI.

  LATA 70-TE XX WIEKU TO DYNAMICZNY ROZWÓJ BOROWA. MIKROKLIMAT, WALORY TURYSTYCZNE PARK KRAJOBRAZOWY, REZERWAT PRZYRODY, JAR RADUNI SPRAWIŁY, ŻE NASTĄPIŁ NAPŁYW LUDNOŚCI, GŁÓWNIE Z TRÓJNIASTA.

POWSTANIE  PARAFII

   WIERNI Z BOROWA I OKOLIC DOJEŻDŻALI DO PARAFII W ŻUKOWIE, KARTUZACH I KIEŁPINIE. TAM PRZYJMOWALI SAKRAMENTY ŚWIĘTE I GRZEBALI ZMARŁYCH. POMYSŁ BUDOWY KOŚCIOŁA I POWSTANIA PARAFII NARODZIŁ SIĘ W NIEDZIELĘ PALMOWĄ 1981 U WIKARIUSZA PARAFII ŻUKOWO KS. WITOLDA BIERUTA.

   KONSULTACJA U P. KRUSZYŃSKICH I W BARDZO KRÓTKIM CZASIE ZEBRANIE PODPISÓW MIESZKAŃCÓW POPIERAJĄCYCH POMYSŁ BUDOWY KOŚCIOŁA…

   DZIAŁKI POD KAPLICĘ, KOŚCIÓŁ, PLEBANIĘ, CMENTARZ OFIAROWALI PAŃSTWO MARIA I ZYGMINT LEMAŃCZYKOWIE ORAZ PAN JÓZEF FLISIKOWSKI. SPRZYJAJĄCĄ OKOLICZNOŚCIĄ DO POWSTANIA PARAFII BYŁY LATA OSIEMDZIESIĄTE.

BUDOWA   KAPLICY

   PROBOSZCZ ŻUKOWSKI KS. JAN PLISZKA WYSTĄPIŁ O POZWOLENIE BUDOWY DOMU KATECHETYCZNEGO W BOROWIE I TAKOWE  OTRZYMAŁ. ZAMIAST DOMU KATECHETYCZNEGO POWSTAŁA KAPLICA Z SALKĄ KATECHETYCZNĄ – W REKORDOWYM JAK NA ÓWCZESNE WARUNKI CZASIE OD 14 X – 25 XII 1981 ! DECYZJĄ BPA CHEŁMINSKIEGO Z 5 GRUDNIA 1981 ROKU WIKARIUSZ ŻUKOWSKI KS. WITOLD BIERUT OTRZYMAŁ ZADANIE BUDOWY DOMU KATECHETYCZNEGO. 25 XII  1981 ZOSTAŁA ODPRAWIONA PASTERKA PRZEZ KS. BIERUTA.

   29 XII 1981 – DEKRET BPA CHEŁMIŃSKIEGO MARIANA PRZYKUCKIEGO O UTWORZENIU PARAFII Z MOCĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD 10 STYCZNIA 1982 ROKU. PARAFIA OTRZYMAŁA TYTUŁ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA I ZOSTAŁA WŁĄCZONA DO DEKANATU KARTUSKIEGO. 

   W SKŁAD PARAFII WCHODĄ NASTĘPUJĄCE MIEJSCOWOŚCI: BOROWO, CZĘŚĆ BORKOWA, CZĘŚĆ DZIERŻĄŻNA, CZĘŚĆ MEZOWA, PIKARNIA, SITNO, BABI DÓŁ. WCZEŚNIEJ MIEJSCOWOŚCI TE WCHODZIŁY W SKŁAD PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŻUKOWIE I ŚW. KAZIMIERZA W KARTUZACH. DOŁĄCZONO TEŻ KILKA WSTĘPÓW Z PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z KIEŁPINA.

   21 LISTOPADA 1982 ROKU KAPLICĘ POŚWIĘCIŁ BP CHEŁKIŃSKI MARIAN PRZYKUCKI (I ODPUST PARAFIALNY). W POWSTAJĄCEJ WSPÓLNOCIE ROZWIJAŁO SIĘ DUSZPASTERSTWO I ŻYCIE SAKRAMENTALNE. KATECHEZA, CHRZTY, ŚLUBY… PIERWSZY POGRZEB Z POCHÓWKIEM NA NOWYM PARAFIALNYM CMENTARZU ODBYŁ SIĘ W 1985 ROKU.

BUDOWA  PLEBANII

   BUDOWA PLEBANII: 3 LIPCA 1982 – 18 LISTOPADA 1983. 19 LISTOPADA KS. BP MARIAN PRZYKUCKI POŚWIĘCI PLEBANIĘ.

BUDOWA  KOŚCIOŁA

   25 XI 1984 – BP CHEŁMIŃSKI MARIAN PRZYKUCKI POŚWIĘCIŁ MIEJSCE POD KOŚCIÓŁ I POD CMENTARZ                                                                             22 XI 1987 – BP POMOCNICZY ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI – POŚWIĘCENIE I POŁOŻENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO MATERIAŁY UŻYTE PRZY BUDOWIE – CEGŁA, DREWNO – MODRZEW, GRANIT, MOZAIKA I WITRAŻE – AUTORSTWA MAGDALENY I MARCINA CZESKICH Z POZNANIA.                      19 XI 1994 KOŚCIÓŁ KONSEKTOWAŁ I BP PELPLIŃSKI JAN BERNARD SZLAGA ,,BUDOWANO BEZ ŻADNYCH SPONSORÓW, DOTACJI, DZIĘKI CIĘŻKIEJ PRACY…
(MATERIALY UŻYTE PRZY BUDOWIE – CEGŁA, DREWNO, GRANIT, CERAMIKA). 

WSPÓŁCZESNOŚĆ

LATA 2015 -2020 –  ZAŁOŻENIE WODY NA CMENTARZU, LAMPY – OŚWIETLENIE NA CMENTARZU, OŚWIETLENIE WIEŻY KOŚCIOŁA, MOZAIKA – ŚWIAT ROŚLIN, ZWIERZĄT, LUDZI…                                            ROK 2021 – NOWE NAGŁOŚNIENIE KOŚCIOŁA (FIRMA ,,RDUCH”)
ROK 2022 – REMONT BIBLOTEKI, KTÓRA NOSI IMIĘ KS. WITOLDA BIERUTA
X-XI 2022 ROKU – WYMALOWANY ZOSTAŁ CAŁY KOŚCIÓŁ 
PAŹDZIERNIK  2022 – TABLICE Z HISTORIĄ K-ŁA I PARAFII UMIESZCZONE W KRUCHCIE KOŚCIOŁA I SALI IM. KS. WITOLDA BIERUTA
LISTOPAD 2022 – MOZAIKA MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, DREWNIANA KAPLICZKA CHRYSTUSA FRASOBLIWEGO MIĘDZY K-ŁEM  A PLEBANIĄ, DUŻY KRZYŻ PRZY WJEŹDZIE NA TEREN PARAFII

 

 

DUSZPASTERZE  I  PRACOWNICY  PARAFII  BOROWO

I PROBOSZCZ I BUDOWNICZY – KS. KAN. WITOLD BIERUT 1982 – 2015 SPOCZYWA NA PARAFIALNYM CMENTARZU                  

 KS .MGR LIC. MICHAŁ MAZUREK, PROBOSZCZ W LATACH 2015 – 2021 

 KS. MGR GRZEGORZ FĄFERKO. PROBOSZCZ OD 2021 ROKU…

  OD POCZĄTKU POSŁUGĘ ORGANISTY PEŁNI P. ADAM OKRÓJ. CZŁONEK ,,CAPELLI GEDANENSIS” , PIERWSZYM KOŚCIELNYM BYŁ ŚP. TEOFIL FLISIKOWSKI KOLEJNYM FRANCISZEK PLICHTA, GOSPODYNIĄ BYŁA ŚP. ANIELA KIELEŃSKA, OBECNIE OBOWIĄZKI KOŚCIELNEGO I NADZWYCZAJNEGO SZAFARZA KOMUNII ŚWIĘTEJ PEŁNI P. EDMUND KOŻYCZKOWSKI Z DZIERŻĄŻNA. NADZWYCZJNI SZFARZE KOMUNII ŚW. TO PANOWIE KRZYSZTOF ELGERT Z BOROWA I MAREK MIŁOSZ Z MEZOWA. RELIGII NAUCZAJĄ PANIE ELŻBIETA SERKOWSKA I DOROTA WALASZKOWSKA.                                                                                                             ZE WZGLĘDU NA PIĘKNO I WIELKOŚĆ MOZAJEK, KOŚCIÓŁ W BOROWIE OKREŚLA SIĘ CZASEM MIANEM ,,KASZUBSKIEJ RAWENNY”. W ŚWIĄTYNI OD KILKU LAT ODBYWAJĄ SIĘ KONCERTY MUZYCZNE. PARAFIANIE Z WIELKĄ TROSKĄ I OFIARNOŚCIĄ DBAJĄ O BOROWSKĄ ŚWIĄTYNIĘ.

KS  KANONIK  WITOLD  BIERUT

12.09.1941 – 9.02.2015

    KSIĄDZ WITOLD BIERUT URODZIŁ SIĘ 12 WRZEŚNIA 1941 ROKU W KOSINIE (WOJ. LUBELSKIE). MATKA STANISŁAWA ZAJMOWAŁA SIĘ DOMEM, OJCIEC LUDWIK PROWADZIŁ GOSPODARSTWO ROLNE ORAZ PRACOWAŁ JAKO CIEŚLA. WITOLD MIAŁ BRATA ALEKSANDRA I DWIE SIOSTRY: ALBINĘ I MARIĘ. W CZASIE OKUPACJI RODZINA MUSIAŁA SIĘ PRZENIEŚĆ DO ŚLIWIN MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONEJ W OKOLICACH PELPLINA (WOJ. GDAŃSKIE).

    JEDENASTĄ KLASĘ ROZPOCZĄŁ W LICEUM W TCZEWIE. W ROKU 1959 WSTĄPIŁ DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PELPLINIE. ŚWIĘCENIA KAPŁĄŃSKIE OTRZYMAŁ 6 CZERWCA 1965 ROKU. MSZE ŚW. PREMICYJNĄ ODPRAWIŁ W LUBISZEWIE. JAKO WIKARIUSZ PRACOWAŁ W PARAFIACH: BORZYSZKOWY, WĄBRZEŹNO, GDYNIA OBŁUŻE, JABŁONOWO I W PARAFII W ŻUKOWIE (NAJDŁUŻEJ – 10 LAT).

    W ROKU 1981 W NIEDZIELĘ PALMOWĄ W DOMU P. KRUSZYŃSKICH POWSTAŁ POMYSŁ ZAŁOŻENIA PARAFII BOROWO. NAJPIERW POWSTAŁA KAPLICA, W KTÓREJ 24 GRUDNIA 1981 ROKU KS. WITOLD ODPRAWIŁ PIERWSZĄ PASTERKĘ. W 1985 ROKU RAZEM Z WIERNYMI ROZPOCZĄŁ BUDOWĘ ŚWIĄTYNI. MIMO TRUDNYCH CZASÓW, DZIĘKI OGROMNEMU ZAANGAŻOWANIU KSIĘDZA I PARAFIAN UDAŁO SIĘ WZNIEŚĆ KOŚCIÓŁ. JEGO WNĘTRZE SUKCESYWNIE OZDABIANE JEST MOZAIKĄ, DLATEGO ŚWIĄTYNIA BYWA NAZYWANA ,,KASZUBSKĄ RAWENNĄ”.W ROKU 1997 KS. WITOLD BIERUT OTRZYMAŁ TYTUŁ KANONIKA KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ KARTUSKIEJ. DO KOŃCA ŻYCIA ODDANY BYŁ SWOJEJ PARAFII W KTÓREJ PRACOWAŁ PRZEZ 33 LATA. SPOCZYWA NA PARAFIALNYM CMENTARZU. 

KOLĘDNICY MISYJNI Z PARAFII BOROWO
DZIECIOM Z PAPUI NOWEJ GWINEI

„Yumi amanas Maria i Karim Jisas” w jednym z papuaskich języków – a jest ich aż 851 – „Cieszmy się, bo Maryja porodziła Jezusa”. Z takim przesłaniem 6 i 7 stycznia 2023 r. Kolędnicy Misyjni odwiedzali mieszkańców parafii Borowo i nie tylko. Dotarli także na oddział dziecięcy szpitala rehabilitacyjnego w Dzierżążnie.

Głosili radosną nowinę o Narodzeniu Pańskim i o potrzebujących dzieciach z Papui Nowej Gwinei.

W tym roku wyruszyli po raz 18- ty. Niewiadoma po 2 latach pandemii. Jednak udało się na nowo utworzyć 5 grup kolędniczych. W sumie wyruszyło 29 uczniów i 7 opiekunów. Odwiedzili ok. 230 rodzin. Zebrali 8300 zł. Ofiary zostały przesłane w połowie do PDMD, zaś w połowie do Kenii, w adopcji na odległość celem wsparcia Domu Dziecka w Limuru. Mamy od ponad 10 lat patronat tego miejsca, którym opiekują się ojcowie franciszkanie.

Dziękuję tą drogą za pomoc w opiece nad grupami Oliwii i Gracji Elgert, Dominikowi Karczewskiemu, Dominice Karczewskiej i Mateuszowi Garskiemu, Julii Mielewczyk i Martynie Lemberg. Dziękuję rodzinom, które udostępniają domy na miejsce zbiórki poszczególnych grup i zapewniają posiłek: Pań. Maryli i Markowi Wrońskim z Borowa, Pań. Maryli i Piotrowi Krygierom z Borowa oraz Pań. Grażynie i Edwardowi Kożyczkowskim z Pań. Eweliną i Norbertem Danio. Podziękowania kieruję do kierowców przewożących grupy: p. Jackowi Karczewskiemu i p. Krzysztofowi Elgertowi. Oczywiście dziękuję za zaangażowanie wszystkim dzieciom i ich rodzicom. Dziękuję mojej siostrze Maryli Heland za uszycie nowych 6 strojów, które mogły założyć dzieci odgrywające role dzieci z Papui i dziękuję ks. Proboszczowi Grzegorzowi Fąferko, który nam błogosławi i rozsyła.

Opiekun koła misyjnego
katecheta Elżbieta Serkowska
( Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie)