Parafia została utworzona dekretem biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego z mocą obowiązującą od dnia 10 stycznia 1982 r. W roku 1985 rozpoczęto budowę kościoła; kamień węgielny poświęcono 22 listopada 1987 r. 19 listopada 1994 r. poświęcenia kościoła dokonał biskup Jan Bernard Szlaga.
Parafia pw.  Chrystusa Króla Wszechświata - Borowo
Duszpasterze

Duszpasterze

Probosz parafii

Ks. mgr Grzegorz Fąferko
ur. 19 września 1963 roku
Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 roku
proboszczem parafii w Borowie jest od 2021 roku.