Parafia została utworzona dekretem biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego z mocą obowiązującą od dnia 10 stycznia 1982 r. W roku 1985 rozpoczęto budowę kościoła; kamień węgielny poświęcono 22 listopada 1987 r. 19 listopada 1994 r. poświęcenia kościoła dokonał biskup Jan Bernard Szlaga.
Parafia pw.  Chrystusa Króla Wszechświata - Borowo
Kolęda

Kolęda

Poniedziałek –  2.01.2023 Dzierżążno ul. Szpitalna  Blok 43  i  47  od 1400

Wtorek – 3.01.2023 Dzierżążno ul. Szpitalna  Blok 37 i 33  od 1400

Środa – 4.01.2023 Dzierżążno ul. Szpitalna  Blok 35  i  39   od 1400

Sobota – 7.01.2023 Babi Dół  od 1000

Poniedziałek 9 stycznia – Borkowo  pocz. Tadeusz Kąkol Osiele dawnego Zamechu ulice: Kolonijna, Plażowa, Karlikowska od p. Zaborowskich do p. Magrean, ul. Ogrodowa oraz p. Andrzej Formela, ul. Karlikowska od p. Lidii Babińskiej do ul. Sosnowej, ulice: Sosnowa, Jeziorna, Wrzosowa, Słoneczna.  od godz. 1300 

Poniedziałek 9 stycznia – Szpitalna  Blok 38, 36, 34  od godz. 1430 

Wtorek 10 stycznia Sitno  od p. Kryszewskiego domy przy ul. Sienkiewicza, domy rodziny Kryszewskich p. Stencel oraz domy sąsiadujące p. Budych i domy sąsiadujące, domy nad Jeziorem Głębokim, dalsza część drogi do numeru 65, Sitno – skrzyżowanie do p. Gołąbek i Klawa domy nad J. Głęgokim.   od godz. 1300 

Wtorek 10 stycznia Dzierżążno – Szpitalna   Blok 41, 45,   od godz. 1430 

Środa 11 stycznia Dzierżążno  ul. Edukacji Narodowej (strona lewa) od p. Laskowskich, ul. Strażacka i p. Rogalewski przy ul. Kartyskiej  i ul. Kartuska nr 23 oraz: ul. Kaszubska 1, ul. Kaszubska domy po prawej stronie, ul. Dworcowa, ul. Kartuska str. prawa w kierunku Gdańska do p. Staroszczyk, ul. Źródlana przed toramio raz za torami pani Czap i Rodzina Kus – od godz. 1300

Czwartek 12 stycznia Dzierżążno  ul. Kartuska p. Leyk oraz domy przy ul. Kartuskiej naprzeciw sklepu ,,Groszek” tradycyjnie przyjmujące kolędę z naszej Parafii, Auto Szyby, ulice: Topolowa, Laszczynowa, Akacjowa, Olchowa, Państwo Formela, Dworzec, ul. Kaszubska za torami oraz Pani Strzelichowska, Państwo Hilbricht i Państwo Półtarzewscy – od godz. 1300.

Piątek 13 stycznia Dzierżążno ul. Szpitalna od Pana Andrzeja Lisa, ul. Szpitalna 16A ul. Radosna, ul. Ogrodowa cała, Osiedle Zacisze, ul. Szpitalna do p. Ryszarda Konkola – od godz. 1300 

Sobota 14 stycznia Dzierżążno  –  ul. Zadurskiego (obie strony)  2 kapłanów – od godz. 1000

Poniedziałek 16 stycznia Dzierżążno Pikarnia oraz Mezowo – ul. Drobiarzy od p. Krzywy, ul. Błękitnej Armii od ul. Drobiarzy w kierunku Mezowa, ul. Słoneczna Dolina oraz domy w Mezowie – przyjmujący kolędę  – od godz. 1300 

Wtorek 17 stycznia Borowa – ul. Rzemieślnicza oraz domy przy ul. Gdańskiej od p. Prystupa do p. Klein po jednej stronie (lewa w kierunku Gdańska), ul. Kryształowa od p. Hufnagel, ul. Gdańska (lewa strona) od ul. Kryształowej do ul. Jeziornej, ulice: Krótka, Okrężna i Wąska – od godz. 1300

Środa 18 stycznia Borowa i Dzierżążno – ul. Gdańska domy po stronie k-ła do skrzyżowania na Kiełpino oraz ulice: Świerkowa, Błękitnej Armii, Sosnowa
Dzierżążno: ul. Kartuska od p. Więckiewicz do p. Serkowskiego – od godz. 1300 

Czwartek 19 stycznia Dzierżążno – ul. Szpitalna od p. Nijak dwie strony do ul. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II cała, ul. Szpitalna prawa strona od ul. Jana Pawła II, do Słonecznej, ul. Słoneczna (tzw. Hamburg) do p. Konkol (tzw. Ameryka) – od godz. 1300  

Niedziela 22 stycznia – Borowo – ul. Gdańska od p. Jażdżewskich (strona lewa w kierunku Gdańska) Ulice: Kątowa, Piwna, Transportowa do p.  Agnieszki Ptach – od godz. 1330

Poniedziałek 23 stycznia – Borowo ul. Długa (strona lewa) od Pani Skierka do P. Wydrowskich – od godz. 1330

Wtorek 24 stycznia – Borowo – Ul. Długa (strona prawa) od p. Formeli (nr 6), ul. Ogrodowa, ul. Długa do Państwa Dyszer – od godz. 1330

Środa 25 stycznia – Borowo – ul. Topolowa od Państwa Wrońskich, ul. Łąkowa, ul. Ukośna do Państwa Formela – od godz. 1300

Czwartek 26 stycznia – Borowo – ul. Gdańska (str. ,,Sielawki” prawa w kierunku Gdańska) od Państwa Kosz do Państwa Plichta, Ulice: Leśna, Słoneczna, Spacerowa, Podgórna – od godz. 1300 

Sobota 28 stycznia – Borowo  ul. Gdańska od Państwa Lemańczyk, Pan Szynszecki ul. Spokojna do Cichej oraz ul. Cicha – od godz. 1000 

Niedziela 29 stycznia – Borowo dalsza część ul. Spokojnej oraz ul. Polna od godz. 1400

Poniedziałek 30 stycznia – Dzierżążno – ul. Szpitalna od Państwa Paczoska strona lewa do ul. Wiosennej oraz Szpitalna 23B i 25B, ul. Wiosenna – od godz. 1300

Wtorek 31 stycznia – Sitno Górne – od Państwa Walaszkowskich, Leśniczówka oraz domy po drodze oraz tzw. ,,RAJ”, Państwo Gruba oraz domy przy głównej ulicy do Pani Cyrzan – od godz. 1300 

Środa 01 luty – Dzierżążno – od Pani Gołąbek, ul. Kartuska do ul. Edukacji Narodowe, ul. Edukacji Narodowe strona prawa, ul. Podgórna do Pana Mielewczyk – od godz. 1300

Czwartek 02 luty – Mezowo – Pan Marek Miłosz i tradycyjnie przyjmujący kolędę w sąsiedztwie – od godz. 1100

Sobota 04 luty – Dzierżążno – od Pani Kleina, ul. Błękitnej Armii do ul. Drobiarzy, ul. Źródlana dwie strony, ul. Wąska i ul. Pikarnia – od godz. 930